مجلس اشتباهی

درخواست حذف این مطلب

یک اشتباهی مجلس که ظاهرا اشتباهی رفته مجلس ،چادر را علت گردن درد و دست دردشون دونستن، جدای از اینکه هزاران شهید افتادند تا چادر روی سر امثال ایشون بمونه ، ایشون تاریخ زمان رضا قلدر رو بخونن که چه خانم های با شرفی برای حفظ چادر حاضر شدند از جانشان بگذرند و برخی برای برنداشتن چادر سالها از خانه بیرون نیومدن. اما ایشون بررسی کنه شاید به خاطر وجدان کاری بالا و مطالعه زیاد طرح ها و لوایح گردنشون وبرای فشردن پشت سر هم دکمه موافق و مخالف دستشون مشکل پیدا کرده. با این وضع پیش بریم ممکنه آینده عده ای انتظار داشته باشند ن سرگردان سگ گردان آنچنانی هم وارد مجلس بشن؟!!