نقش سکوت هر ی در ریختن خون بی گناهان

درخواست حذف این مطلب

امروز در فرانکفورت آلمان علیه جنایات ضد بشری در یمن تظاهرات شد. اگر همه دنیا علیه جنایت علیه بی گناهان اقدام کنند و انزجار خود را به اندازه توان خود ابراز کنند جنایتکاران نمی توانند به آسانی خون بی گناهان را در یمن و فلسطین و میانمار و.. بریزند.سران کشورهای غربی مثل فرانسه که بخاطر سود فروش سلاح حاضرند در برابر هر جنایتی سکوت و بلکه از آن حمایت کنند در صدر شرکای جرم جنایتکاران هستند. گاهی ما با سکوتمان در قبال خونریزهایی مثل آل سعود و صهیونیست ها و رییسشان ترامپ که برای کاسبی خود حاضر است هزاران نفر هم کشته شوند، در ریخته شدن خون مظلومان شریکیم. جدای از بحث گاه با طرز رانندگی و پارک نامناسب و گاه حتی با حرف زدن های خلاف و ناصحیح باعث شرکت در یک تصادف یا ...می شویم پس باید مرقب هر عمل و حرف و سکوت خود باشیم.