بال بال زدن ظریف و جلسه قران هیات ت

درخواست حذف این مطلب

در استقبال آقای ظریف از امور خارجه انگلیس دیدیم که ایشان چطور برای دیدار بال بال می زد گویا به دیدار کعبه آرزوهایش می رود ولی با اتاق خالی مواجه شد مثل دامادی که با حجله بدون عروس مواجه می شود و بعد هم نزدیک بود تا پایین پله ها برای استقبال برود ، برخی تیها چنان مشتاق غربی هایند گویا قران مملو از آیاتی است که ای مسلمانان یهود و نصارا را به دوستی بگیرید و به دشمنانتان اعتماد کنید با کفار مهربان و با مومنان سختگیر باشید.و اگر بر فرض محال چنین آیاتی در قران بود آیا ت می توانست افتضاح بیشتری در اعتماد به غرب داشته باشد.خدا به همه بصیرت بدهد تا دیگر شاهد این صحنه های بار نباشیم. خوبه هیات ت گاهی با هم بنشینند قران را با تدبر در معانی بخوانند تا راه برخورد با دوست و دشمن را یاد بگیرند.